TELC nyelvvizsga

A The European Language Certificates (TELC) a telc GmbH (Frankfurt am Main) jogtulajdonában álló vizsgarendszer.
Vizsgázni angol, német, olasz és francia nyelvekből lehet; az angol nyelvvizsga 2000 óta, a német nyelvvizsga 2003 tavasza óta államilag elismert, így érettségihez, felvételihez, diplomakiadáshoz és munkavállaláshoz egyaránt felhasználható.

Ezen kívül az Európai Nyelvvizsga Bizonyítvány az Európai Unió és a közép-európai térség számos - összesen 20-nál is több - országában elfogadott nemzetközi nyelvvizsga, melyet továbbtanuláshoz és munkavállaláshoz egyaránt elfogadnak.

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak, akik szeretnének egy államilag és nemzetközileg is elismert nyelvvizsga bizonyítványhoz jutni, amely a felvételihez, diploma kiváltáshoz, munkavállaláshoz egyaránt elfogadott itthon és külföldön.

Megjelenés a vizsgán

A vizsga megkezdése előtt fél órával kell megjelenni a vizsga helyszínén A vizsgázó a beosztását a helyszínen kifüggesztett listákról tudja meg.
A vizsgán érvényes, arcképes személyazonosító igazolvány felmutatását kérik.
Az öltözékre vonatkozóan nincs előírás.
A vizsgázó, ha elkésik, nem kezdheti meg a vizsgát.

A vizsga folyamán

A vizsgázó íróeszközt (ceruza, radír), személyazonosító okmányokat, enni- és innivalót vihet be a vizsgára. Az írásbeli vizsga során ceruzával kell dolgozni.

Az írásbeli alatt egyenként, a folyosófelügyelő kíséretében lehet elhagyni a vizsgatermet.
Kizárást vonnak maguk után a következő szabálytalanságok: mobiltelefont használ a vizsgázó, puskázik, másolni próbál más vizsgázóról, a szóbeli vizsgán a megadott időre nem érkezik a várakozóterembe, és nem tartózkodik ott folyamatosan.
Rendőrségi feljelentést von maga után, ha más személyi okmányával vizsgázik a jelentkező.

A vizsga után

Az érvényes jogszabály szerint előre megadott időben lehet betekinteni a vizsgadolgozatokba. A vizsga során keletkezett írásos anyagokat a külföldi vizsgaközpont kérésre megküldi a budapesti vizsgaközpontnak.
A vizsgadolgozatokba csak a vizsgázó tekinthet bele a fővizsgáztató jelenlétében. Amennyiben kiskorú a vizsgázó, a törvényes képviselője jelen lehet. A betekintésről jegyzőkönyv készül.
A vizsgázót nem terheli betekintéssel kapcsolatos költség. A felülvizsgálattal és a betekintéssel kapcsolatban további információk a vizsgaközpont honlapján olvashatók (www.telc.hu)

A vizsgaeredmények közlése

A vizsgaközpont a vizsga után 30 napon belül közli az eredményt. A pontszámításról ide kattintva tájékozódhat.
A vizsgaeredményeket a vizsgaközpont honlapján (www.telc.hu) lehet megtekinteni a személyes adatok megadásával.
A vizsgaeredményről személyesen is lehet érdeklődni ügyfélszolgálatainkon.

A bizonyítvány

A vizsgázó komplex bizonyítványt, vagy - ha nem sikerül komplex vizsgát tennie egy időszakon belül - államilag elismert szóbeli vagy írásbeli bizonyítványt kap. Nemzetközi oklevelet csak az egy időszakon belül megszerzett komplex nyelvvizsga megléte esetén állítanak ki.

Az államilag elismert vizsgabizonyítvány az eredmények közzétételétől számított 30 napon belül készül el. A bizonyítványok személyesen vehetők át a vizsgaszervező hely központjában.
A vizsgázók az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítványt egyszerre kapják kézhez.

A jogorvoslat

A vizsgaeredmény ellen törvénysértés vagy a vizsgaszabályzat megszegése esetén felülvizsgálatot lehet kérni, a tartalmi értékelés nem kifogásolható. A kérelmet a budapesti vizsgaközponthoz (1132 Budapest, Váci út 22-24./VII.) lehet benyújtani a vizsgaeredmény közlését követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A vizsgát zavaró körülményt a vizsga helyszínén azonnal jelezni és jegyzőkönyveztetni kell, mert a felülvizsgálati kérelemben utólag erre hivatkozni nem lehet.

B1 szintű nyelvvizsga

A B1 szint Magyarországon az alapfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.

A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.

Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő
60%

I. Olvasott szöveg értése

90

75

30

-

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

30

 

III. Fogalmazási készség

 1. Hivatalos vagy fél-hivatalos levél
 2. Baráti e-mail

60

45

30

30

Összesen

150

180

 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő
60%

I. Hallott szöveg értése

30

75

30

-

II. Beszédkészség mérése

20+16

75

30

Összesen

 

150

 

Összesen:
198 pont

Az egyes feladatrészek rövid leírása

Írásbeli vizsga

I. Olvasott szöveg értése

 1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
 2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.
 3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni.

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

 1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztós tesztkérdést.
 2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.

III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell egy félhivatalos vagy magánlevelet írni.

2. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

Szóbeli vizsga

I. Hallott szöveg értése

 1. Szelektív értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 2. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 3. Globális értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A hallott szövegek között van egy kakukktojás, amelyhez nem tartozik állítás. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók. Ezt a vizsgakészséget az írábeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán.

II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés

Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történtő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.

1. Kapcsolatfelvétel / bemutatkozás

A bemutatkozás (kapcsolatfelvétel) feladat szinte kötetlen beszélgetés abból a célból, hogy a vizsgázók minél többet tudjanak meg egymásról. Az egyik vizsgáztató felvet még egy témát.

2. Véleménykifejtés / Vita

A téma alapú beszélgetés feladat keretében valamely – szöveg és kép formájában fölvázolt – kérdéskör megvitatását várjuk a vizsgázóktól. A feladatlapjaikon különböző az információ ugyanazzal a témával kapcsolatban.

3. Problémamegoldás / konszenzuskeresés

A szituációs gyakorlat (közös feladatmegoldás) esetében valamely helyzet együttes megoldásának módjában, részleteiben kell a beszélgetőtársaknak konszenzusra jutniuk és megállapodniuk.

A telc English B1-es szint beszédértés vizsgarész bemutatásához itt tekinthet meg mintavideót

Mintafeladatsor

 

Angol, B2 szintű nyelvvizsga

A B2 szint Magyarországon a középfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.

A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.

Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő
60%

I. Olvasott szöveg értése

90

75

30

-

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

30

 

III. Fogalmazási készség

 1. Hivatalos vagy fél-hivatalos levél
 2. Baráti e-mail

60

45

30

30

Összesen

150

180

 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő
60%

I. Hallott szöveg értése

30

75

30

-

II. Beszédkészség mérése

20+16

75

30

Összesen

 

150

 

Összesen:
198 pont

Az egyes feladatrészek rövid leírása

Írásbeli vizsga

I. Olvasott szöveg értése

 1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
 2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.
 3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni. 

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

 1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztós tesztkérdést.
 2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül. 

III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell egy félhivatalos vagy magánlevelet írni.

2. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

Szóbeli vizsga

I. Hallott szöveg értése

 1. Szelektív értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 2. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 3. Globális értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A hallott szövegek között van egy kakukktojás, amelyhez nem tartozik állítás. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók. Ezt a vizsgakészséget az írábeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán. 

II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés

Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történtő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.

1. Kapcsolatfelvétel / bemutatkozás

Ez idő alatt lehetősége van a vizsgázóknak, hogy a vizsga elején megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. Hobbi vagy nyelvtanulás téma megvitatásával kezdenek a vizsgázók.

2. Prezentáció

A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát a másik vizsgázó számára, illetve legalább egy kérdésre válaszolni
 

3. Véleménykifejtés / Vita

A vizsgázónak a szöveg témája alapján kell beszélgetnie, amit a felkészülési idő alatt elolvasott. A vita folytatásában a vizsgázóknak el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban. Vigyázniuk kell arra, hogy a vita beszélgetés jellege megmaradjon. Cseréljék ki érveiket és menjenek bele az egyes érvek megvitatásába.

4. Problémamegoldás / konszenzuskeresés

A vizsgázóknak együtt meg kell tervezniük valamit. Csak a szituáció adott számukra (pl. egy kirándulás vagy egy party szervezése), a terv részletei rájuk vannak bízva. Át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket és tanácsaikat.

A telc English B2-es szint beszédértés vizsgarész bemutatásához itt tekinthet meg mintavideót

Mintafeladatsor

Angol, C1 szintű nyelvvizsga

Az C1 szint Magyarországon az felsőfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról. C1 szinten a szóbeli vizsga előtt nincs felkészülési idő.

A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.

Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő
60%

I. Olvasott szöveg értése

90

48

19,2

-

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

22

 

III. Fogalmazási készség

60

48

19,2

Összesen

150

118

 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő
60%

I. Hallott szöveg értése

kb. 40

48

19,2

-

II. Beszédkészség mérése

16

48

19,2

Összesen

 56

96

 

Összesen:
198 pont

Az egyes feladatrészek rövid leírása

Írásbeli vizsga

I. Olvasott szöveg értése

 1. Szöveg kiegészítése: egy szöveghez adott nyolc mondat, melyekből hat mondatot kell a beszámozott szövegben a megfelelő helyre illeszteni. A további két mondat kakukktojás.
 2. Összefüggő szöveg feldolgozása párosítás segítségével: 6 mondatról kell megállapítani, hogy az öt bekezdésre bontott szöveg melyik bekezdéséhez tartozik. 
 3. 11 állításról kell megállapítani, hogy igaz, hamis vagy az adott formában az információ nem szerepel a szövegben. Továbbá a szöveghez a legtalálóbb címet kell kiválasztani három lehetőség közül. 

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

 1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 22 feleletválasztós tesztkérdést.  

III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. Kötelező feladat: központilag kiválasztott fogalmazási feladat, ami általában egy esszé megírása. A téma bármi lehet. Szavak száma: min. 200 szó.

2. Választható feladat: a vizsgázó 4 téma közül választ egyet. Majd egy input alapján egy hivatalos, félhivatalos vagy baráti stílusú levelet, feljegyzést, olvasói levelet vagy egyéb írásművet kell írnia. Előfordulhat, hogy több hivatalos jellegű téma közül kell választania. Az értékelésnél azt veszik figyelembe, hogy a vizsgázó teljesítette-e az adott feladatot, megfelelt-e az irányított szempontoknak, valamint, hogy képes-e világosan, megfelelő szókincs használattal koherens nyelvtanilag is helyes szöveget alkotni. Szavak száma: min. 150 szó.
 

Szóbeli vizsga

I. Hallott szöveg értése

 1. Különböző véleményt hallgatnak meg a vizsgázók egy témával kapcsolatban. 10 állítást kell 8 beszélővel párosítani A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 2. Feleletválasztási feladat: a szöveg alapján 10 állításnál kell kiválasztani három lehetséges válasz közül a helyeset. A feladatot egyszer hallgatják meg a vizsgázók.
 3. Jegyzetelési feladat: egy előadás egyszeri meghallgatás során, bizonyos kérdésekre kell jegyzetelés útján válaszolni: a kérdések a feladatlapon vannak, a válaszokat a kérdések mellé kell írni. Nem kell teljes mondatot írni, lehet évszámot, mondatrészt, illetve egy-egy odaillő kulcsszót írni.

Ezt a vizsgakészséget az írábeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán.

II. Beszédkészség mérése

A vizsga elején a vizsgázók egy rövid beszélgetést folytatnak, hogy megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) vizsgáznak.

1. Prezentáció

A prezentáció során a vizsgázók egy-egy két témát tartalmazó feladatlapot kapnak. Az egyik témáról a vizsgázó egy kb. 3 perces prezentációt tart. A vizsgázótársa összefoglalja a hallottakat, ill. amit figyelemre méltónak tartott, majd kérdéseket tesz fel. A prezentáció során a vizsgázótárs jegyzeteket készíthet. Ezután a másik vizsgázó tartja mega a prezentációját.

2. Véleménykifejtés/ Vita

A vizsgázók egy kapott mondat alapján kifejtik véleményüket az adott témáról. 

Vizsgaszabályzat

A vizsgaszabályzat ide kattintva letölthető.

Jelentkezésével Ön tudomásul veszi és elfogadja az ebben foglaltakat, ezért kérjük, jelentkezés előtt alaposan tanulmányozza a leírtakat.

Egyéb tudnivalók az TELC vizsgáról

További információk a magyarországi vizsgaközpont honlapján (www.telc.hu) és a nemzetközi oldalon (www.telc.net) olvashatók.

Online jelentkezés

Jelentkezés a vizsgára

Jelentkezésével Ön elfogadja a Vizsgaszabályzatban foglaltakat.

A nyelvvizsgára jelentkezhet ügyfélszolgálatunkon csekkes befizetéssel vagy online a vizsgaközpont oldalán (www.telc.hu) a jelentkezési határidőig.

Miért tanulj a Katedrával...
Mert jól felkészült és jófej tanárok tartják az órákat!|Mert a jó hangulat elengedhetetlen óráinkon!|Mert hallgatóink 97%-a ajánlja iskolánk szolgáltatásait!

Visszahívást kérek

 • 1
  Személyes adatok
 • 2
  Kész

Segíthetek?