ÖSD nyelvvizsga

Osztrák Nyelvi Diploma - ÖSD

Az Osztrák Nyelvi Diploma (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) egy államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött német nyelvvizsga, melynek kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte. A vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak és a német mint idegennyelv mérését szolgálják.

Az ÖSD-vizsga hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik.

A nemzetközi elismertségen túl fontos megemlíteni, hogy az ÖSD Magyarországon akkreditált (elismert) vizsgarendszer. A megfelelő eredmény elérése esetén a vizsgázók a nemzetközileg elismert bizonyítvány mellé megkapják az államilag elismert komplex magyar bizonyítványt is.

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak, akik szeretnének egy államilag és nemzetközileg is elismert nyelvvizsga bizonyítványhoz jutni, amely a felvételihez, diploma kiváltáshoz, munkavállaláshoz egyaránt elfogadott itthon és külföldön.

Írásbeli vizsga

A vizsgaanyagokat a bécsi ÖSD vizsgaközpont küldi futárszolgálattal a vizsgahelynek. A vizsgahely a vizsgaanyagot a Belső működési Rendben előírtaknak megfelelően tárolja és ellenőrzi. A vizsgahely biztosítja a megfelelő vizsgahelyiséget (világos, megfelelő hőmérsékletű, kényelmes, külső zajoktól mentes, stb.), továbbá a szükséges hangtechnikát a hanganyag lejátszásához. A vizsgabeosztások látható helyre vannak kifüggesztve. A vizsgázók 30 perccel a vizsga előtt jelennek meg a vizsgahelyen. A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, ezek hiányában diákigazolvánnyal) igazolják. A regisztrálás személyazonosságot igazoló dokumentumok alapján történik. A vizsgázókat az előírás alapján, névsor szerint megfelelő távolságra ültetjük le. Az írásbeli vizsgákon az adott vizsgánál engedélyezett szótáron (B1-nem használható szótár, B2-egy vagy kétnyelvű szótár, C1-egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók a vizsga alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni.

A teremfelügyelők és vizsgáztatók a vizsgával kapcsolatban semmilyen bizalmas információt nem adhatnak ki, valamint betartják az összeférhetetlenségre és titoktartásra vonatkozó előírásokat.

Tudnivalók az írásbeli vizsgáról:

A vizsga előtt

• Hozzon magával tollat, fényképes igazolványt (személyigazolványt vagy útlevelet) és hozza el vizsgabeosztását!
• Kb. 20 perccel korábban érkezzen meg a helyszínre.
• A tájékozódásban a faliújságra kitűzött beosztások és a folyosón elhelyezett táblák segítenek.

A vizsga alatt

• Kapcsolja ki a mobiltelefonját és egyéb elektromos eszközeit, helyezze el őket a táskájában. Elektromos készülékek használata a vizsga ideje alatt szigorúan tilos! A vizsgázó, aki telefonját (vagy más készülékét) a vizsga során használja, kizárható a vizsgázásból!
• A teremfelügyelő kibontja a feladatokat és a vizsgához szükséges nyomtatványokat tartalmazó csomagot (a vizsgaanyagok felbontásáról jegyzőkönyv készül).
• A teremfelügyelő ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát, fényképes igazolványuk alapján. Kérjük, szóljon, ha hibát észlel az adataiban!
• A teremfelügyelő kiosztja a vizsga borítólapját és a feladatlapokat.
• A vizsga során kövesse a teremfelügyelő utasításait! A teremfelügyelő segít a borítólapon és a vizsga-feladatlapokon kért személyes adatok/dátumok kitöltésében.
• Amennyiben kérdése van, tegye fel a teremfelügyelőnek!
• A teremfelügyelő tájékoztatni fogja az egyes vizsgarészek hosszáról és felírja a táblára, hogy meddig dolgozhat.
• A vizsgázóknak lehetőségük van mosdóba menni a vizsga ideje alatt. A mosdóban egyszerre egy vizsgázó tartózkodhat. Amennyiben kimegy a mosdóba, nem kaphat plusz időt a feladatok megoldására.
• A vizsga után a teremfelügyelő összegyűjti a feladatlapokat.
• Mielőtt kimegy a vizsgateremből, ellenőrizze, hogy nem felejtett-e bent semmit (pl. szótárat)!

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgázók névsora és beosztása a vizsgatermek ajtajára és a folyosóra van kifüggesztve, a vizsgabizottságok (minden esetben két vizsgáztató van jelen) beosztásának megfelelően.

A szóbeli vizsgához a vizsgahely biztosítja a megfelelő minőségű magnót és a megfelelő számú hangkazettát, a vizsgázók szóbeli vizsgáját kazettára rögzíti.

A szóbeli vizsgához várakozó termet, a felkészüléshez külön termet biztosít a vizsgahely.

A szóbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt 30 perccel kell a vizsgázónak megjelenni. A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, ezek hiányában diákigazolvánnyal) igazolják. A különteremben kiképzett vizsgafelügyelő ügyel a felkészülésre (a vizsgarendszer felkészülési időt biztosít) és kiadja a vizsgaanyagot. Egyszerre egy teremben 2 fő hallgató készülhet fel. A felkészülési idő alatt az adott vizsgánál engedélyezett szótáron kívül (B1-nem használható szótár, B2-egy vagy kétnyelvű szótár, C1-egynyelvű szótár) semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók megkapják a vizsgafeladatot, a feladatlapot és ezt követően egyedül készülnek fel a beszélgetésre. A vizsgázók a felkészülés alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a felkészülés és a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni. A külön terembe a vizsgabeosztásnak megfelelően egy fő koordinátor szólítja a várakozó vizsgázókat a felkészülési terembe, majd a felkészülési idő lejárta után, a vizsgafelügyelő küldi a vizsgázókat a vizsgabizottság(ok)hoz a koordinátor kíséretében. Ha a vizsgázó befejezte a vizsgát, a még le nem vizsgázott vizsgázókkal semmilyen módon nem kommunikálhat.

Tudnivalók a szóbeli vizsgáról:

A vizsga előtt

• Hozzon magával tollat, fényképes igazolványt (személyigazolványt vagy útlevelet) és hozza el vizsgabeosztását!
• Kb. 20 perccel korábban érkezzen meg a helyszínre.
• A tájékozódásban a faliújságra kitűzött beosztások és a folyosón elhelyezett táblák segítenek.
• Kérjük, hogy ameddig nem kerül sorra (amíg nem szólítjuk), csendben várakozzon a folyosón.
• A vizsga előtt adatellenőrzésre fogjuk szólítani, hogy összevethessük a személyi igazolványa adatait a jelentkezéskor benyújtott adatokkal. Kérjük, szóljon, ha hibát észlel az adataiban!
• A vizsga idejére kapcsolja ki telefonját és egyéb elektromos eszközeit. Ezeket sem a felkészülési idő, sem a vizsga ideje alatt nem használhatja, ezért helyezze el őket a táskájában. Személyes holmiját, telefonját hagyja a kijelölt helyen.

A vizsga alatt

• A felkészülési időben lehetősége van a vizsgafeladatok kidolgozására. Ehhez feladatlapot és pecsétes jegyzetlapot, valamint szótárat kap. A felkészülés zárt, külön teremben történik. Innen a vizsgáztatók fogják Önt a vizsgára szólítani. (A felkészülés a B1 vizsgára kb. 15 percig, a B2 vizsgára 15 percig, a C1 vizsgára 20 percig tart. B1 vizsgán nem lehet szótárt használni, B2 vizsgán kétnyelvű, C1 vizsgán egynyelvű szótár használata megengedett.)
• A vizsga maga kb. 15-20 percet vesz igénybe. A vizsga után a vizsgázónak nincs további teendője, el kell hagynia a vizsgahelyszínt.

További tippek:

• Csak olyan szótárat használjon, amelyben nincsenek saját megjegyzések, jegyzetek!
• Ha a teljesítményét befolyásoló, zavaró tényezőt észlel, vagy rosszul érzi magát/beteg stb., szóljon a teremfelügyelőnek.

Vizsgacsalás

Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga során nem megengedett eszközöket használnak, a többi vizsgázót a vizsgázásban zavarják vagy hátráltatják, vagy mások helyett vizsgáznak, a teremfelügyelő vagy vizsgáztató azonnal kizárja a vizsgáról. Amennyiben csak a vizsga után derül ki, hogy kizárásra okot adó tények állnak fenn, vizsgaközpont, miután meghallgatta vizsgázó érveit, indokolt esetben jogosult a vizsgát nem megfelelőnek minősíteni.

A vizsgacsalásokról jegyzőkönyv készül, melyet a Sprint-L Bt. azonnal továbbít az Osztrák Intézetnek.

Az alapfokú (B1) nyelvvizsga felépítése ÖSD Zertifikat Deutsch B1, alapfok

A Zertifikat B1 nyelvvizsga a vizsgázók önálló nyelvhasználatát méri. Témája a mindennapi élet és munka, a személyes érdeklődés és tapasztalatok. A vizsga modulonként is letehető. A vizsga két verzióban elérhető: Zertifikat B1 felnőtteknek (16 év felett) és fiataloknak (12-16 év).
A vizsga az ÖSD, Goethe Intézet és a Freiburgi Egyetem (Svájc) Oktató- és Kutatóközpontjának közös fejlesztése és 2013 óta az ÖSD és Goethe vizsgahelyeken világszerte letehető.

A vizsga részei

Lesen Modul 65 perc (Szövegértés)

Blog-bejegyzések, e-mailek, újságcikkek, hirdetések és írásos útmutatók olvasása után a vizsgázónak a főbb információkat kell kiemelnie a szövegből, vagy fontos részleteket, álláspontokat, véleményeket kell feldolgoznia a szöveg segítségével.

Hören Modul 40 perc (Hallott szövegértés)

Rádióközleményt, rövid előadást, informális beszélgetést vagy vitát hallanak a vizsgázók. Ezzel kapcsoltban igaz-hamis kérdésekre kell válaszolniuk.

Schreiben Modul 60 perc (Íráskészség)

A vizsgázóknak a feladatban megadott kritériumok alapján kell levelet írniuk és egy fórum hozzászólásban a véleményüket kifejezniük egy meghatározott témában.

Sprechen Modul 15 perc (Beszédkészség)

Beszélgetőpartnerükkel a vizsgázók egy mindennapi témáról társalognak, megválaszolják a partner kérdéseit és reagálnak megnyilvánulásaira. A vizsgázóknak egy mindennapi témáról kell beszélniük és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatói kérdéseket megválaszolniuk.

Elérhető pontszámok:

Vizsgarész

maximum pontszám

minimum pontszám

Lesen Modul

100

60 (60%)

Hören Modul

100

60 (60%)

Schreiben Modul

100

60 (60%)

Sprechen Modul

100

60 (60%)

Összesen

400

240 (60%)

A középfokú (B2) nyelvvizsga felépítése - ÖSD Mittelstufe B2,  középfok

A Mittelstufe B2 vizsga során a vizsgázóknak témák széles skáláját kell tudniuk feldolgozni, az ezekhez kapcsolódó véleményüket spontán módon és folyékonyan megfogalmazni. A vizsgázónak úgy kell tudniuk megértetni magukat, hogy mondanivalójukat akár anyanyelvi beszélők is megértsék, ill. az anyanyelvi beszélőkkel való társalgás megvalósítható legyen. A feldolgozandó szövegek lehetnek mindennapi témákról szóló- vagy (fél)hivatalos, ill. részben szakmai jellegűek. 

A vizsga részei

Leseverstehen 90 perc (Szövegértés)

A szövegértés vizsgarészben különböző autentikus szövegeket, szövegrészleteket kell megérteniük a vizsgázóknak. Feladattípusok: szöveg kiegészítése, címválasztás, feleletválasztó, nyelvi teszt.

Hörverstehen 30 perc (Hallott szövegértés)

A vizsgázók egy rövid beszélgetést és egy rádióriportot hallgatnak meg, majd ezekkel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk. A szövegekkel kapcsolatos fontosabb információkat kell kiszűrniük.

Schreiben 90 perc (Íráskészség)

A vizsgázóknak megadott szempontok alapján kell egy hivatalos levelet (e-mailt) illetve egy bizonyos témához állásfoglalást írniuk.

Sprechen 15-20 perc (Beszédkészség)

A szóbeli vizsga három részből áll: bemutatkozó beszélgetés, képleírás (a vizsgázó a vizsgán egy képet választ és arról szabadon beszél), érvelés megadott témában.

Elérhető pontszámok:

A sikeres vizsgához szükséges minimális pontszámokat az alább található táblázat mutatja:

Olvasott szövegértés:    10 pont a maximális 20 pontból (50%)

Hallott szövegértés:       10 pont a maximális 20 pontból (50%)

Íráskészség:                  15 pont a maximális 30 pontból (50%)

Vizsgarész

maximum pontszám

minimum pontszám 2021. január végéig

minimum pontszám 2021. február 26-tól

Leseverstehen

20

8 (40%)

10 (50%)

Hörverstehen

20

8 (40%)

10 (50%)

Schreiben

30

12 (40%)

15 (50%)

Írásbeli vizsga egésze

70

42 (60%)

42 (60%)

Sprechen

30

18 (60%)

18 (60%)

Összesen

100

60 (60%)

60 (60%)

 

A felsőfokú (C1) nyelvvizsga felépítése - ÖSD Oberstufe C1,  felsőfok

A vizsgázóknak a mindennapi, ill. nyilvános/társadalmi élettel kapcsolatos témákban is állást kell tudniuk foglalni és komplex összefüggésekben kommunikálni. 

A vizsga részei

Leseverstehen 90 perc (Szövegértés)

A szövegértés vizsgarészben különböző autentikus szövegeket, szövegrészleteket kell megérteniük a vizsgázóknak. Feladattípusok: szöveg kiegészítése, címválasztás, szöveg helyes tagolásának meghatározása, nyelvi teszt.

Hörverstehen  30 perc (Hallott szövegértés)

A vizsgázók egy rádióriportot hallgatnak meg, majd ezzel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk. A szöveggel kapcsolatos fontosabb információkat kell kiszűrniük.

Schreiben 90 perc (Íráskészség)

A vizsgázóknak megadott szempontok alapján kell egy hivatalos levelet (e-mailt) illetve egy bizonyos témához állásfoglalást írniuk.

Spreche 15-20 perc (Beszédkészség)

A szóbeli vizsga három részből áll: bemutatkozó beszélgetés, érvelés megadott témában, rövid kiselőadás megadott szempontok alapján és adott témában.

Elérhető pontszámok:

Vizsgarész

maximum pontszám

minimum pontszám

Leseverstehen

20

10 (50%)

Hörverstehen

20

10 (50%)

Schreiben

30

 1. feladat 7 pont
 2.  feladat 7 pont

összesen 15 pont (50%)

Írásbeli vizsga egésze

70

42 (60%)

Sprechen

30

18 (60%)

Összesen

100

60 (60%)

A mintafeladatsorok letöltéséhez kérjük kattintson a linkekre: 
 

Vizsgaszabályzat

Jelentkezésével Ön tudomásul veszi és elfogadja az ÖSD Vizsgaszabályzatban foglaltakat, ezért kérjük, még jelentkezés előtt figyelmesen olvassa át!

Egyéb tudnivalók az ÖSD vizsgáról

További információk a magyarországi vizsgaközpont honlapján és a nemzetközi honlapon találhatók.

Fogyatékkal élők vizsgái

AZ ÖSD vizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de esetükben lehetőség nyílik a vizsga tárgyi feltételeit, lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Jelentkezéskor a jelentkezéssel egy időben közölni kell, ha a vizsgázó valamilyen fogyatékkal él, és a fogyatékot igazoló egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást le kell adni. (Súlyos testi fogyatékkal élők esetében nem szükséges orvosi igazolást benyújtani.)

Az Osztrák Intézet az alábbi segítséget tudja garantálni:

 • Hallássérült vizsgázók esetén: a hallás utáni szövegértés feladatnál a szöveget felolvassák
 • Diszlexiás vizsgázók esetén: a helyesírási hibákat nem értékeljük, amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésre.
 • Mozgássérült vizsgázók esetében: az Osztrák Intézet ? korlátozott számban - számítógépet tud biztosítani. 
 • A fogyatékkal élő vizsgázók esetében személyre szabottan egyeztetünk a vizsga feltételeiről.

Jelentkezési lap Eredmény lekérdezés

Jelentkezés a vizsgára

Jelentkezésével Ön elfogadja a Vizsgaszabályzatban foglaltakat. Kérjük, ezt még jelentkezés előtt olvassa el figyelmesen.

A kitöltött jelentkezési lap elküldhető postai úton vagy e-mailben a zalaegerszeg@katedra.hu e-mail címre.

A nyelvvizsgadíj befizethető készpénzben ügyfélszolgálatainkon, vagy banki átutalással.

Nyelvvizsgadíjak:

 • ZD B2 (középfok) - 44 000,- Ft;
 • ZD C1 (felsőfok) - 46 000,- Ft

Amennyiben az átutalást választja, kérjük vegye figyelembe az alábbi fontos információkat:

 • a nyelvvizsgadíjat az OTP 11749008-20170727számú bankszámlára kell átutalni
 • a Közlemény mezőben feltétlenül tüntesse fel a vizsgázó nevét (tehát nem a befizetőét!) és a vizsga típusát (pl.: ÖSD); ezen adatok hiányában a befizetését nem tudjuk azonosítani és jelentkezése érvénytelen!
 • a kitöltött jelentkezési lapján tüntesse fel, hogy Ön átutalással fizet
 • a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapnak meg kell érkeznie, illetve a nyelvvizsgadíjnak az adott időszakra vonatkozó jelentkezési határidőig be kell folynia a bankszámlánkra; a jelentkezési határidőt követő befizetéssel már csak a következő időszakra tudjuk regisztrálni a jelentkezését; önmagában csak a jelentkezési lap kitöltése vagy csak a vizsgadíj átutalása érvénytelen jelentkezésnek számít!
Miért tanulj a Katedrával...
Mert jól felkészült és jófej tanárok tartják az órákat!|Mert a jó hangulat elengedhetetlen óráinkon!|Mert hallgatóink 97%-a ajánlja iskolánk szolgáltatásait!

Visszahívást kérek

 • 1
  Személyes adatok
 • 2
  Kész

Segíthetek?