Magunkról

Katedra Nyelviskola Zalaegerszeg

A Sprint-L Nyelviskola csatlakozott az országos Katedra Nyelviskola Hálózathoz, és nevünk így a kommunikációban, marketingben Katedra Nyelviskola Zalaegerszeg-re változott. Büszkék vagyunk arra, hogy nyelviskolánk a város nyelviskolái közül egyedüliként csatlakozhatott Magyarország legnagyobb, szigorú minőségi feltételeket támasztó exkluzív nyelviskola hálózatához, és így a városban egyedülálló szolgáltatásokkal várjuk a nyelveket tanulni vágyókat.

Történetünk

Katedra Nyelviskola Zalaegerszeg / Sprint-L Oktatási Bt. nevezetes eseményei:

1996.   február Sprint-L Oktatási Bt. alapítása
1997.   csatlakozás a Nyelviskolák Szakmai Egyesületéhez
1998.   a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által minősített nyelviskola a régióban egyedüliként
2002.   Trinity Angol nyelvvizsga akkreditált bejelentett nyelvvizsgahely
2003.   Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált felnőttképzési intézmény
2003.   ÖSD Német nyelvvizsga akkreditált nyelvvizsgaközpont
2006.   csatlakozás a Katedra Nyelviskola Hálózathoz
2007.   FAT intézmény akkreditáció sikeres megújítása (érvényes: 2011.03.05-ig)
2007.   belépés az Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesületébe
2007.   december 10-én az ITK ORIGÓ nyelvvizsga bejelentett vizsgahely
2008.   belépés a Zala Megyei Kamarába
2008.   tavasz TELC nyelvvizsga bevezetése, TELC akkreditált nyelvvizsgahely
2008.   nyár TársalKODÓ, GazdálKODÓ akkreditált nyelvvizsgahely
2012.   nyár City&Guilds akkreditált nyelvvizsgahely
2014.   tavasz EuroExam vizsgapartner
2014.   június E-000376/2014 engedélyszámon hatósági nyilvántartásba vétel
2016.   nyár LanguageCert akkreditált nyelvvizsgahely

2018.   május iTOLC akkreditált nyelvvizsgahely
2019.   ősz TELC nyelvvizsga újra akkreditálása

2020.   szept. felnőttképző intézmény bejelentése, nyilvántartási szám: B/2020/001373

 

Minőségpolitika

"Szervezetünk, a 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8. székhelyű "Sprint-L Oktatási Bt." legfőbb célja a színvonalas felnőttképzési tevékenység. Ezen belül intézményünk döntően a résztvevők munkaerő-piacon történő érvényesülését elősegítő, illetve közösségi és magánéletüket eredményesebbé tevő nyelvi képzéseket kíván folytatni, elősegítve ezzel az általános foglalkoztatást, illetve a színvonalas munkahelyek megszerzését és megőrzését.

  Elsősorban székhelyünk, és képzési helyszíneink vonzáskörzetében kívánunk ügyfeleink számára lehetőséget nyújtani arra, hogy magas szakmai színvonalú képzéseink során, korszerű eszközök és módszerek alkalmazásával sajátíthassák el képzéseinken a munkájukban, illetve az élet egyéb területein is használható nyelvtudást. Minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy eredményesen elsajátíthassák a képzési programokban meghatározott ismereteket, készségeket, megszerzett tudásuk segítse elő munkavállalásukat, tegye eredményesebbé munkájukat és magánéletüket.

   Képzési tematikánkat és módszereinket a jogszabályi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük.

   Intézményünk vezetése, szervezeti egységei és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható magas minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat, stratégiánkat és képzési tevékenységünket – külső és belső partnereink véleményét különösen figyelembe véve – folyamatosan figyelemmel kísérjük, rendszeresen felülvizsgáljuk, tényszerű adatok, visszajelzések alapján értékeljük, és tervszerűen fejlesztjük."

 

Minőségi és mennyiségi mutatók

Minőségcélok 2020. év

Ssz.

Engedélyezett nyelvi képzések megnevezése, engedély száma:

Minőségcél

2020. évi minőségcél tervezett értéke

Elért értéke 2020-ben

1.

Angol C2 1 1 035 C2-es szint
E-000376/2014/C001

lemorzsolódás

<27%

7%

átlagos elégedettség

≥7,80

9,94

2.

Angol C2 1 1 074 C2-es szint
E-000376/2014/C001

lemorzsolódás

<27%

0%

átlagos elégedettség

≥7,80

9,80

3.

Német C2 1 1083 C1-es szint
E-000376/2014/C002

lemorzsolódás

<28%

21%

átlagos elégedettség

≥7,80

9,94

4.

Német C2 1 1077C1-es szint
E-000376/2014/C002

lemorzsolódás

<27%

0

átlagos elégedettség

≥7,80

9,50

5.

Francia C2 1 1 084 C1-es szint
E-000376/2014/C003

lemorzsolódás

<27%

na

átlagos elégedettség

≥7,80

na

6.

Orosz C2 1 1 081 C1-es szint
E-000376/2014/C004

lemorzsolódás

<27%

na

átlagos elégedettség

≥7,80

na

7.

Orosz C2 1 1 075 C1-es szint
E-000376/2014/C004

lemorzsolódás

<27%

na

átlagos elégedettség

≥7,80

na

8.

Angol C1 3 1 088 C1-es szint
E-000376/2014/C006

lemorzsolódás

<27%

na

átlagos elégedettség

≥7,80

na

9.

Német C1 3 1 034 C1-es szint
E-000376/2014/C005

lemorzsolódás

<27%

na

átlagos elégedettség

≥7,80

na